Skødshoved Lodsejerforening er en frivillig forening hvis primære opgave er at vedligeholde vejene i området. Desuden varetages medlemmernes almene interesser over for myndigheder mm. Kontingentet er kr. 300,- pr. år

Generalforsamling 2025: Søndag d. 13. april i Tved Forsamlingshus