Rev. 1. nov. 2019

Privatlivspolitik for ’Skødshoved Lodsejerforening’.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. 

Skødshoved Lodsejerforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er foreningens til enhver tid siddende kasserer.

Indhold

Opbevaring af personoplysninger. 1

Offentlige tilgængelige oplysninger. 1

Behandling af personoplysninger. 1

Indsamling af oplysninger. 1

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger. 1

Samtykke. 2

Videregivelse af dine personoplysninger. 2

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger. 2

Dine rettigheder. 2

Revision af privatlivspolitikken. 2

 

Opbevaring af personoplysninger.

Alle indsamlede data registreres i en database på kassererens PC.

Bestyrelsesmedlemmer har adgang til databasen, enten direkte eller via kopi af databasen. 

Offentlige tilgængelige oplysninger.

Medlemslisten, med angivelse af sommerhusadresse er tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

Behandling af personoplysninger.

Vi behandler følgende personoplysninger:

Navn, hjemmeadresse, sommerhusadresse og mailadresse.

Indsamling af oplysninger.

Vi får alle oplysninger direkte fra medlemmerne eller fra offentlige oplysninger i Tingbogen.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger.

Vi behandler medlemmernes personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan opkræve kontingent, afvikle generalforsamling og i øvrigt komme i kontakt med personen.  

Vi behandler kun personoplysninger ud fra medlemmernes interesser.

 

I det omfang vi behandler medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, som er at håndtere medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter. Derudover skal vi sikre:

  • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
  • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter.
  • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen.
  • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke.

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.  

Videregivelse af dine personoplysninger.

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder.

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt).
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret).
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger. 

Revision af privatlivspolitikken.

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi udarbejdet denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. 

Skødshoved Lodsejerforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kassereren kan kontaktes via foreningens hjemmeside: http://skoedshovedlodsejerforening.dk/

 

 

Skødshoved Lodsejerforening
c/o Claus Pytlich
Poppelvænget 12
8420 Knebel
CVR-nr.: 41099895
Bank:1551-0006539807
info@skoedshovedlodsejerforening.dk